Organigramă şi Personal

STAT DE FUNCȚII LA DATA DE 31.03.2022

Salarii brute realizate la data de 30.09.2020 pentru personalul angajat

STAT DE FUNCȚII LA 30.09.2019

 • STAT DE FUNCTII
 • ORGANIGRAMA

   

   

   

  Virginea VIERIU

  Funcția: SECRETAR

  Studii de bază:
  Universitatea ”George Bacovia”, Bacău

  Vechime – 31 de ani

  Telefon: 0233 783 015 / 0751 392 443

  Email: vieriuvirginia@yahoo.com

   

   

   

  Butnariu Maria Daniela
  Oana-Alexandra HÂRLEA BUTUC

  Funcția: ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

  Studii de bază:
  Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu”, Pașcani
  Matematică-Informatică

  Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași
  Științe economice

  Studii postuniversitare:
  Masterat:Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași
  Științe administrative

  Vechime – 4 ani

  Telefon: 0233 783 015 / 0744 800 235

  Email: oana_horga@yahoo.com

   

   

   

  Butnariu Maria Daniela
  Maria Daniela BUTNARIU

  Funcția: ADMINISTRATOR FINANCIAR

  Studii de bază:
  Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor , Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași

  Vechime – 10 ani

  Telefon: 0233 783 015 / 0745 016 353

  Email: maria_daniela86@yahoo.com