Istorie: Legea instrucţiunii publice aprobată în martie 1864, în Camera Deputaţilor, promulgată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza la 25 noiembrie 1864, este legea şcolară a statului naţional român care instaurează principiile democratice ale obligativităţii şi gratuităţii învăţămîntului primar. În urma aprobării acestei legi în anul 1865, în judeţul Neamţ, au fost înfiinţate 62 şcoli, printre aceste şcoli numărându-se şi Şcoala Păstrăveni.

În anul 1870 s-a înfiinţat şcoala oficială care funcţiona într-o fostă cîrciumă.

Până în 1887, şcoala a funcţionat prin diverse case mici, dărăpănate, cu lut pe jos. Între 1887-1889, primăria a construitun local propriu, cu o sală şi două camere de locuit, parte din material (cărămida) a fost obţinut din dărâmarea unei velniţe de la curtea boierului IorguSturza, iar terenul a fost donat de popa Gheorghe. Prin anul 1905-1906, i s-a mai adăugat două camere şi un acoperiş de şindrilă.

După anul 1950 s-a pus problema construirii unor localuri de şcoală care să corespundă cerinţelor învăţământului întrucât numărul de copii a crescut şi se generalizase învăţământul obligatoriu de 7 ani. Prin contribuţia locuitorilor comunei a fost construit un local de şcoala compus din 7 săli de clasă şi anexe, dat în folosinţă în jurul anului 1955. Prin măsurile stabilite ulterior privind generalizarea învăţământului de 10 ani, acestui local de şcoală i s-a adăugat o anexa cu etaj cuprinzând 5 săli de clasă şi un atelier şcoală, unde împreună cu celelalte spaţii existente se poate desfăşura astăzi în condiţii bune întreaga activitate din învăţământul localității Păstrăveni.

În acest local funcționează şi şcoala de astăzi, doar că a mai fost realibitată în ultimii ani.

Identitate:  Până în anul 1950 de la această  şcoală s-au ridicat peste 40 de învăţători, înfrunte cu C.Stan, institutor şi director în Tg. Neamţ, fost inspector general, publicist autor de manuale şcolare, apoi trei preoţi, un profesor I. Atanasiu, şase ofişeri, un medic s.a.

Fiecare generație de elevi ai acestei şcoli  duce mai departe tradiția învățământului din localitatea Păstrăveni, astfel că din fiecare promoție de elevi, cel puțin 2-3 reușesc să devină în timp nume cunoscute în domeniile în care aleg săactiveze.

Astăzi, elevii şi cadrele didactice sunt implicate în diverse concursuri, olimpiade,  proiecte educative,  prin care se încearcă formarea abilităților de viață la elevi, şi dezvoltarea competenţelor cheie. Se încearcă, de asemeneasă se mențină şi să se promoveze tradiții locale (dansuri, costume, meșteșuguri, etc.).-