Componența Consiliului de Administrație:
Hotărâri ale Consiliului de Administrație:

 

 1. PERȚA ELENA –  președinte
 2. MAHU CORNELIA-OANA – membru- reprezentantul  corpului profesoral
 3. CIOCOIU PETRONELA – membru- reprezentantul corpului profesoral
 4. GHERASIM ELENA- membru- reprezentantul corpului profesoral
 5. STÎNGU MIRABELA-LILIANA- membru- reprezentantul corpului profesoral
 6. BORDA LEON – membru- reprezentantul  Primarului Comunei Păstrăveni
 7. VASILIU IOAN – membru- reprezentantul  Consiliului Local Păstrăveni
 8. IRIMOAIE ION – membru- reprezentantul  Consiliului Local Păstrăveni
 9. IONIŢĂ ANDREEA – membru- reprezentantul  părinților
 10. MÂNZÂLICĂ ANA-MARIA – membru- reprezentantul  părinților
 11. PRECUPANU ELENA – membru- reprezentantul  părinților

Graficul ședințelor:

Graficul şi tematica şedinţelor 2023-