C.E.A.C.

Comisia pentru evaluare şi asigurare a calităţii

  1. prof. PERTA ELENA – coordonator
  2. prof. CAŞCAVAL RODICA – membru, reprezentantul corpului profesoral
  3. prof. CIOCOIU PETRONELA- membru, reprezentantul corpului profesoral
  4. prof. ȘARPE ADRIANA- membru, reprezentantul corpului profesoral
  5. STÎNGU ZÎNICA- membru, reprezentantul sindicatului
  6. CORBU ROXANA- membru, reprezentantul părinților
  7. HANGANU EMILIAN- membru, reprezentantul Consiliului Local Păstrăveni

Documente:

R.A.E.I. 2016 – 2017
Strategia de evaluare a calităţii
Regulamentul CEAC
Plan managerial + plan operaţional CEAC
Plan de îmbunătățire a activității 2017-2018
Organigrama CEAC