Comisia pentru evaluare şi asigurare a calităţii

  1. prof. MITITELU SIMONA – coordonator
  2. prof. PERŢA ELENA – membru, reprezentantul corpului profesoral
  3. prof. DUMITRU FLORICA – membru, reprezentantul corpului profesoral
  4. prof. DURAC OVIDIU- membru, reprezentantul corpului profesoral
  5. CIOFLÎNCĂ ALINA- membru, reprezentantul părinților
  6. prof. GOREA ALINA- membru, reprezentant sindicat
  7. HANGANU EMILIAN- membru, reprezentantul Consiliului Local Păstrăveni

Documente:

Plan managerial C.E.A.C. 2023-2024
Organigrama C.E.A.C.
Strategia de evaluare a calităţii 2019-2024
RAEI 2022-2023
R.A.E.I. 2016 – 2017
Strategia de evaluare a calităţii
Regulamentul CEAC
Plan managerial + plan operaţional CEAC
Plan de îmbunătățire a activității 2017-2018
Organigrama CEAC